Nawigacja

KOŁA ZAINTERESOWAŃ Polski Czerwony Krzyż Klub Europejski Koło Teatralne Samorząd Uczniowski Szkolne Koło Sportowe Małe Formy Teatralne Koło Taneczne Koło Plastyczne Koło Matematyczne Biblioteka szkolna Koło języka angielskiego

Koła zainteresowań

Koło języka angielskiego

 

Koło języka angielskiego

 

 

 

CELE:

OGÓLNY: Wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności wynikających z realizacji programu nauczania poprzez wyjaśnienie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację.

SZCZEGÓŁOWE:

• opanowanie i utrwalenie podstawowych pojęć i zagadnień gramatycznych w połączeniu z zastosowaniem słownictwa używanego podczas lekcji j. angielskiego oraz nowych słów

• rozwijanie sprawności mówienia:

- tworzenie kilkuzdaniowych wypowiedzi ustnych

- reagowanie w prostych sytuacjach dnia codziennego

• rozwijanie sprawności słuchania:

- reagowanie na polecenia

- rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia

- rozumienie intencji rozmówców

• rozwijanie sprawności czytania:

- wdrażanie do płynnego czytania prostych tekstów

- rozumienie krótkich, prostych, kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych

• rozwijanie sprawności pisania:

- tworzenie kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych

- reagowanie w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach dnia codziennego

 

ZADANIA:

- stopniowe przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

- pomoc uczniom w nadrabianiu zaległości

- motywowanie uczniów do podjęcia zadań o różnym stopniu trudności

- poszerzanie wiedzy

 

TEMATYKA ZAJĘĆ I/II SEMESTR

 

I SŁOWNICTWO

- alfabet, liczby, moje rzeczy, kolory

- rodzina

- miejsca

- przymiotniki

- państwa

- zawody

- zwierzęta

- części ciała

- przedmioty w klasie

- pomieszczenia i wyposażenie

- nazwy czynności

- instrumenty muzyczne

- dni tygodnia

- jedzenie i napoje

- czasowniki

- plaża

- ubrania

- nazwy przedmiotów szkolnych

- miejsca, gdzie spędzamy wakacje

- choroby i wypadki

 

II GRAMATYKA

- czasownik to be

- przedimki a/an, the

- zaimki

- liczba mnoga

- this, that, these, those

- Possessive’s

- czasownik have got

- przyimki

- konstrukcja there is/are

- czasownik can

- czas Present Simple

- tryb rozkazujący

- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- czas Present Continuous

- czas Past Simple

 

III SPRAWNOSCI JĘZYKOWE

• mówienie

- tworzenie kilkuzdaniowych wypowiedzi ustnych

- prowadzenie dialogów

• słuchanie

- reagowanie na polecenia

• czytanie

- rozumienie ogólnego sensu czytanego tekstu

• pisanie

- tworzenie kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
    Szkoła Podstawowa w Pankach, ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki
  • tel(fax) - 034 3179024

Galeria zdjęć