Nawigacja

KOŁA ZAINTERESOWAŃ Polski Czerwony Krzyż Klub Europejski Koło Teatralne Samorząd Uczniowski Szkolne Koło Sportowe Małe Formy Teatralne Koło Taneczne Koło Plastyczne Koło Matematyczne Biblioteka szkolna Koło języka angielskiego

Koła zainteresowań

Klub Europejski

   

KLUB EUROPEJSKI

 

EUROPANEK

 

    CELE:

OGÓLNY: Przybliżenie uczniom informacji związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

 

SZCZEGÓŁOWE:

• kształtowanie „świadomości europejskiej”

• przybliżenie aspektów geograficznych, politycznych i kulturowych Europy

• poznanie tradycji i zwyczajów różnych kultur europejskich

• szerzenie informacji o krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej

• zintegrowanie uczniów zainteresowanych problematyką europejską

• doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji poprzez korzystanie z różnorodnych źródeł i technologii informacyjnych

 

ZADANIA:

- organizacja spotkań zajmujących się problematyką europejską

- rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur

- wyszukiwanie, gromadzenie i analiza materiałów o krajach europejskich i pozaeuropejskich

- przygotowywanie gazetki ściennej dot. Unii Europejskiej

- udział w programie eTwinning

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
    Szkoła Podstawowa w Pankach, ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki
  • tel(fax) - 034 3179024

Galeria zdjęć